Motorowodny Sternik Morski – Gdynia

Motorowodny Sternik Morski – Gdynia


motorowodny sternik morski gdynia


KURS STACJONARNY STARTUJE W KAŻDY PIĄTEK!
SZKOLENIA MOBILNE TRWAJĄ! MOŻNA DOŁĄCZYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE!


Cena kursów – Motorowodny Sternik Morski Gdynia

Kurs stacjonarny – 750 PLN
Kurs weekendowy – 850
Kurs mobilny – 950 PLN
Koszt egzaminu i wystawienie patentu:
350 + 50 PLN
175 + 20 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
Żadnych dodatkowych opłat!

« 1 z 4 »

Morski sternik motorowodny to patent pozwalający samodzielnie prowadzić jednostki o napędzie mechanicznym nie tylko na śródlądziu, ale także w szerokim zakresie na morzu. Dokument ten jest wymagany prawnie i potwierdza, że osoba, która go posiada, ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować motorówką w żegludze śródlądowej i morskiej. Patent ten można uzyskać bez konieczności posiadania uprawnień sternika motorowodnego. Aby jednak przystąpić do egzaminu należy posiadać potwierdzenie odbycia co najmniej dwóch rejsów morskich na łączną ilość żeglugi minimum 200 h. Potwierdzenie to powinno być w formie opinii z rejsów. Aby przystąpić do samego szkolenia ww. staż nie jest konieczny.


Tryb szkolenia – morski sternik motorowodny

Proponujemy kilka sposobów odbycia szkolenia. Każdy może wybrać optymalny dla siebie.
Kurs stacjonarny (3 dni)
Początek w piątek godzina 0900.
Zajęcia są prowadzone w trzech blokach szkoleniowych 0900 – 1100, 1200 – 1500, 1700 – 2000. Zakończenie szklenia w niedziele egzaminem.
Kurs weekendowy
Kursant sam wybiera weekendy, w których chce uczestniczyć w zajęciach.
Początek w sobotę o godzinie 0900. Ten tryb odbywania zajęć proponujemy dla osób, które nie mogą poświęcić całego weekendu na szkolenie i chcą je rozłożyć na dwa lub więcej..
Kurs mobilny
Kursant sam wybiera dowolne dni tygodnia i bloki szkoleniowe, w których może uczestniczyć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Motorowodny Sternik Morski – uprawnienia

  • prowadzenie jednostek motorowodnych, bez ograniczenia mocy silnika, po wodach śródlądowych.
  • prowadzenie jednostek motorowodnych, bez ograniczenia mocy silnika, o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczenia pory dnia.

Motorowodny Sternik Morski – wymagania

    • ukończony 18 rok życia
    • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
    • zdanie egzaminu

UWAGA – na kurs zapraszamy także osoby nie planujące podejścia do egzaminu, ale chcące uzyskać/poszerzyć umiejętności związane z motorowodniactwem!


Zakres szkolenia na stopień motorowodny sternik morski.
Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: locję morską, Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej, nawigację, przepisy, budowę i obsługę motorówek, teorię manewrowania, locje śródlądową, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie oraz manewrowanie motorówką.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY