Sternik Motorowodny – Gdynia

Sternik motorowodny – Gdynia


sternik motorowodny gdynia


KURS STACJONARNY STARTUJE W KAŻDĄ SOBOTĘ!
SZKOLENIA MOBILNE TRWAJĄ! MOŻNA DOŁĄCZYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE!


Cena kursów – sternik motorowodny

  • Kurs stacjonarny – 550 PLN
  • Kurs weekendowy – 650 PLN
  • Kurs mobilny – 750 PLN

Koszt egzaminu i wystawienie patentu:
250 + 50 PLN
125 + 20 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
Żadnych dodatkowych opłat!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tryb szkolenia – sternik motorowodny Gdynia

Proponujemy kilka sposobów odbycia szkolenia. Każdy może wybrać optymalny dla siebie.
Kurs stacjonarny (2 dni)
Początek w każdą sobotę  – godzina 0900. Kontynuacja i egzamin w niedzielę.
Zajęcia są prowadzone w trzech blokach szkoleniowych 0900 – 1100, 1200 – 1500, 1700 – 2000. Zakończenie szklenia w niedziele egzaminem.
Kurs weekendowy
Kursant sam wybiera weekendy, w których chce uczestniczyć w zajęciach.
Początek w każdą sobotę o godzinie 0900. Ten tryb odbywania zajęć proponujemy dla osób, które nie mogą poświęcić jednorazowo całego weekendu na szkolenie i chcą je rozłożyć na dwie lub więcej sobót i/lub niedziel.
Kurs mobilny
Kursant sam wybiera dowolne dni tygodnia i bloki szkoleniowe, w których może uczestniczyć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Sternik motorowodny to podstawowy patent motorowodny, pozwalający samodzielnie prowadzić jednostki o napędzie mechanicznym nie tylko na śródlądziu ale także na wewnętrznych wodach morskich. Nie tylko jest wymagany prawnie, ale przede wszystkim potwierdza, że osoba, która go posiada, ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować motorówką w żegludze śródlądowej i morskiej..

Sternik motorowodny– uprawnienia

prowadzenie jednostek motorowodnych, bez ograniczenia mocy silnika, po wodach śródlądowych.
prowadzenie jednostek motorowodnych, bez ograniczenia mocy silnika, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

Sternik motorowodny – wymagania

ukończony 14 rok życia
zdanie egzaminu
UWAGA – na kurs zapraszamy także osoby nie planujące podejścia do egzaminu, ale chcące uzyskać/poszerzyć umiejętności związane z motorowodniactwem!
Zakres szkolenia na stopień Sternik motorowodny
Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: przepisy, budowę i obsługę motorówek, teorię manewrowania, locje śródlądową, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie oraz manewrowanie motorówką. Ze względu na możliwość pływania także po wodach morskich – elementy locji morskiej, elementy Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej, elementy nawigacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY