Pływy i prądy pływowe

Pływy i prądy pływowe

Co to są pływy i prądy morskie? Czy wiesz, że różnica poziomu morza wynosić może nawet 20 m na dobę, a siła prądu morskiego kilkanaście węzłów? Czy wiesz jak obliczyć ich siłę, kierunek i wartości zmienne? Jak zaplanować wejście i wyjście do i z portów pływowych? Jak poruszać się na wodach pływowych? Jak korzystać z tablic pływów i innej fachowej literatury oraz programów komputerowych ułatwiających żeglugę na takich akwenach jak Morze Północne i Atlantyk? Na te i inne pytania odpowiemy na naszych zajęciach z pływów i prądów pływowych.

ZAKRES SZKOLENIA

Określanie wysokości i czasu występowania pływu w portach podstawowych
Określanie wysokości i czasu występowania pływu w portach dołączonych
Określanie kierunków i prędkości prądów pływowych
Nawigacyjne przygotowanie wejścia/wyjścia z portu na akwenach pływowych
Zapas wody pod kilem
Prądy oceaniczne
Korzystanie z Tablic Pływów i programów komputerowych
TRYB SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje bloki wykładowo – ćwiczeniowe, których czas trwania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.

200 PLN