Warsztaty nawigacyjne

Warsztaty nawigacyjne

Jedną z najważniejszych umiejętności na morzu jest określenie swojej pozycji. Choć każdy żeglarz powinien posiadać fundamenty tej wiedzy, to nie każdy zdaje sobie sprawę z jej rozległości. Warsztaty nawigacyjne to doskonała okazja do przećwiczenia i przypomnienia tych wiadomości.

Obecnie posiadając patent żeglarza jachtowego można prowadzić jachty o długości do 12m po wewnętrznych wodach morskich oraz w pasie 2 mil morskich od brzegu poza tymi wodami w porze dziennej. Zapraszamy zatem wszystkich żeglarzy, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę!

ZAKRES SZKOLENIA
 • wiadomości o Ziemi,
 • magnetyzm ziemski, wpływ na kompas, rodzaje północy (geograficzna, magnetyczna, kompasowa),
 • siatka geograficzna, współrzędne geograficzne,
 • mapa Merkatora – powstawanie, charakterystyka,
 • nanoszenie pozycji na mapę, odczytywanie pozycji (posługiwanie się przyrządami nawigacyjnymi),
 • odczytywanie odległości na mapie,
 • rodzaje kursów, wykreślanie na mapie,
 • poprawki – dewiacja, deklinacja, poprawka na wiatr, poprawka na prąd,
 • przeliczanie kursów,
 • pozycja zliczona i obserwowana,
 • pozycja obserwowana z dwóch namiarów jednoczesnych, pozycja obserwowana z dwóch namiarów niejednoczesnych,
 • miary używane w nawigacji,
 • loksodroma i ortodroma,
 • nawigacyjne przygotowanie rejsu.

Aby wziąć udział w warsztatach nawigacyjnych, nie trzeba posiadać żadnego stopnia żeglarskiego. Zapraszamy także osoby po prostu interesujące się tą tematyką. Kurs jest tak skonstruowany, że przypominamy także podstawy pracy na mapie.

TRYB SZKOLENIA

Warsztaty nawigacyjne obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne na mapach Admiralicji Brytyjskiej. W sumie około osiem godzin zegarowych. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Warsztaty nawigacyjne odbywają się w naszej sali szkoleniowej. W przypadku większej ilości chętnych możemy zorganizować je w innym miejscu na terenie Trójmiasta lub w większej sali w pobliżu biura.

CENA WARSZTATÓW – 200 PLN

Dzięki współpracy z firmą Smart posiadamy zestawy map i publikacji nautycznych oraz przyrządy nawigacyjne pozwalające prowadzić szkolenia dla kilku osób jednocześnie (w oparciu o jednorodne mapy i publikacje nautyczne).