Żeglarz Jachtowy – Gdynia

Żeglarz jachtowy – Gdynia


żeglarz jachtowy


To podstawowy patent żeglarski, pozwalający samodzielnie prowadzić jednostki żaglowe. Nie tylko jest wymagany prawnie, ale przede wszystkim potwierdza, że osoba, która go posiada, ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować jachtem.


KURS STACJONARNY STARTUJE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK!
SZKOLENIA MOBILNE TRWAJĄ! MOŻNA DOŁĄCZYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE!


Cena

  • Kurs stacjonarny – 750 PLN
  • Kurs weekendowy – 800 PLN
  • Kurs mobilny – 850 PLN

Koszt egzaminu i wystawienie patentu:

  • 250 + 50 PLN
  • 125 + 50 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

Żadnych dodatkowych opłat!


Tryb szkolenia – żeglarz jachtowy

Proponujemy kilka sposobów odbycia szkolenia. Każdy może wybrać optymalny dla siebie.

Kurs stacjonarny (6 dni)
Początek w poniedziałek godzina 0900.
Zajęcia są prowadzone codziennie w trzech blokach szkoleniowych 0900 – 1100, 1200 – 1500, 1700 – 2000.

Kurs weekendowy
Kursant sam wybiera weekendy, w których chce uczestniczyć w zajęciach.
Początek w sobotę o godzinie 0900.

Kurs mobilny
Kursant sam wybiera dni i bloki szkoleniowe, w których może uczestniczyć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Żeglarz jachtowy – uprawnienia

  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

Żeglarz jachtowy – wymagania

  • ukończony 14 rok życia
  • zdanie egzaminu

UWAGA – na kurs zapraszamy także osoby nie planujące podejścia do egzaminu, ale chcące uzyskać/poszerzyć umiejętności związane z żeglowaniem!

Zakres szkolenia na stopień żeglarz jachtowy

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: przepisy, budowę i obsługę jachtu, teorię żeglowania, locje śródlądową, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie oraz manewrowanie jachtem. Ze względu na możliwość pływania także po wodach morskich – elementy locji morskiej, elementy Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej, elementy nawigacji.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie żeglarskie, pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności na stopień żeglarza jachtowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY